Automatisk SMS innkalling

Vi er i en overgangsfase hvor vi vil fase ut innkalling for synsundersøkelse i form av brev. Det vil nå bli sendes SMS med tre forhåndsreserverte timer du enkelt kan velge en av de ved å svare på SMS-en med «A», «B» eller «C». Eventuelt «N» for tre nye timeforslag. Gir du tilbakemelding på SMS innen 48 timer, vil du motta bekreftelse på valgt time med det samme, og de to andre forhåndsreserverte timene forsvinner.
Du kan ringe oss på 755 4444, bestille time på nett eller vente til du får en ny SMS 2 uker senere med nye alternativer til din optiker hvis du ikke svarer på vår SMS innkalling innen 48 timer.