Hva er databrille?

Optimal synskomfort er en meget viktig kilde til fornøyde og effektive ansatte. Dagens hverdag preges av mange timer foran dataskjermen og mer eller mindre statiske arbeidsstillinger. Med en riktig tilpasset databrille oppleves synshverdagen mye mer komfortabel, og jobben går lettere.
Det er stor variasjon i fysisk utforming av både kontor og skjermer. Disse forskjellene krever ulike løsninger. En databrille er definert ved at styrken er ulik styrken i arbeidstakerens private brille. Med riktig tilpassede briller ser man klarere, blir mindre sliten i øynene og ivaretar en mer riktig sittestilling.
Vi tilpasser riktige databriller til hver enkelt ansatt.

Progressive briller er veldig nyttig i mange sammenhenger, men oftest ikke foran dataskjerm. Foran skjermen fører vanlige progressive briller til at mange får en dårlig og ergonomisk feil sittestilling. Dette kan gi muskelspenninger i nakken og skuldre, og kan gi helseskader over tid.

Avstandsbriller er «vanlige» briller laget for å se godt på lang avstand (mer enn 6 meter). Dataskjermen står nærmere, og man har behov for en brille som er tilpasset arbeidsavstanden. Dette gjelder særlig arbeidstakere over 40 år. Yngre arbeidstakere har det ofte fint med avstandsbriller, men kan også trenge egne skjermbriller. Dette vurderes av optikeren.