Tilbakekalling av Hy-Care linsevæske.

Hy-Care alt-ett-væske fra CooperVision.
VI har fått informasjon fra linsevæskeprodusenten CooperVision om at en frivillig tilbakekalling vil bli utført for virksomhetens alt-i-ett-væske Hy-Care (gjelder flasker i størrelsene 60 ml, 100 ml, 250 ml, 360 ml og 380ml).
Produsentens kvalitetskontroll har vist at produktet under visse forhold ikke helt når opp til en nødvendig desinfiseringsnivå mot høyt innhold av en bestemt gjærorganisme. Det har ikke kommet inn klager, og det har ikke forekommet noen tilfeller i forhold til desinfisering, men tilbakekalling utføres til tross for dette, som et rent forsiktighetstiltak.
Produsenten vil i løpet av kort tid sette opp en nettside der kunder som bruker produktet kan få mer informasjon og i tillegg få opplysninger om hvordan de går frem for å få kompensasjon. Tilbakekallingssiden er ikke live – den forventes å være tilgjengelig om to uker. Vennligst fortsett å sjekke denne nettsiden for detaljer. I mellomtiden, mens dette gjøres, ber vi deg om å ikke fortsette å bruke Hy-Care alt-i-ett-væske, men å ta vare på flasken.